Category Archives: Naša klinika

Vysoký tlak v gravidite

Jedným zo sledovaných parametrov v  poradni u gynekológa počas tehotenstva býva meranie krvného tlaku. V tehotenstve môžu jeho hodnoty mierne kolísať. Významný podiel na zmenách týchto hodnôt má stále sa zvyšujúci objem krvi.     Krvný tlak vypovedá o tlaku, ktorým pôsobí krv na steny ciev, v ktorých koluje. Je to sila, ktorou srdce vháňa krv do celého…
Read more

COVERSAFE

Coversafe, revolučné riešenie antimikrobiálnej ochrany, využívame aj u nás v ambulancii.       Náhodou som sa dozvedela o tejto novinke, ktorá má vzhľadom na súčasnú vážnu epidemiologickú  situáciu zaujala a po preštudovaní materiálov, konzultácii so zamestnancami firmy, som sa rozhodla vylepšiť podľa možností, touto fóliou aj priestory našej ambulancie. Takže okrem pravidelnej dezinfekcie povrchov a  plôch v našej ambulancii,  pravidelnému…
Read more

Preventívne prehliadky sú východiskom pre vaše budúce zdravie

Preventívna prehliadka predstavuje komplexné gynekologické vyšetrenie, ktoré je zamerané na vyhľadávanie a včasnú diagnostiku organických a funkčných porúch ženských pohlavných orgánov. Na takúto prehliadku má nárok každá žena raz za rok po 18. roku života alebo od prvého tehotenstva.  Dôležitou súčasťou vyšetrenia je dôkladná anamnéza. Ide o rozhovor, pri ktorom lekár dáva otázky na vážne ochorenia v rodine, vaše ochorenia…
Read more

Vitajte u nás. Prečo zmena?

Pracovala som 15 rokov v nemocnici a takmer 10  rokov ako zamestnanec v súkromnej ambulancii.  Rok 2020 môžem však nazvať prelomový. Už dlhšie som cítila, že potrebujem zmenu.  Potrebujem ísť ďalej a veľa vecí robiť tak, ako uznám za vhodné a správne. Pravdaže tak, aby to bolo, ako sa v medicíne povie lege artis. To znamená, aby sa ženy cítili v ambulancii dobre, aby…
Read more