Category Archives: Covid 19

Covid 19 a tehotnosť

Najnovšie poznatky: tehotenstvo a koronavírus Dovoľte mi priblížiť vám niekoľko základných a najnovších poznatkov, ktoré publikovala renomovaná spoločnosť Royal College of Obstetrician and Gynaecologists a tiež ministerstva zdravotníctva na tému koronavírus a tehotenstvo.  Zatiaľ nebolo potvrdené, že by na tehotných ženách koronavírus zanechal vážnejšie následky. Väčšia časť tehotných má len malé alebo mierne „chrípkové“ symptómy. Vážne symptómy ako…
Read more

Preventívne opatrenia pre COVID – 19 u nás v ambulancii máme na najvyššej úrovni

Vzhľadom k vážnej epidemiologickej situácii v súvislosti s COVID 19, každý z nás chápe nutnosť  dodržiavania odporúčaných preventívnych  opatrení. Rovnako zodpovedne sme pristúpili k tejto skutočnosti aj my v ambulancii. Ako to vyzerá v skutočnosti?      Opatrenia začínajú už pri vstupe do polikliniky, kde nemôžete vstúpiť bez správne nasadeného rúška. Pri hlavnom vchode je dezinfekcia na ruky. Pred našou ambulanciou je nutné dodržiavať 2 m…
Read more