Cenník

 Zoznam zdravotných výkonov a služieb nehradených  zdravotnou poisťovňou, pri ktorých je možné požadovať úhradu. 

 • Výkony na žiadosť pacientky

   

  Sonofoto plodu 2D………………………………………………………………………………………………………………. 2,00 €
  Sonofoto plodu 3D………………………………………………………………………………………………………………. 3,00 €
  3D-4D USG s uložením záznamu na nosič……………………………………………………………………………… 30,00 €
  Sono určenie pohlavia…………………………………………………………………………………………………………. 2,00 €
  Sono vyšetrenie tehotnej s partnerom……………………………………………………………………………………. 2,00 €
  Sono vyšetrenie nepoistenej tehotnej pacientky alebo nad rámec povinného USG scr……………………. 3,00 €
  Sono vyšetrenie vaginálnou sondou nepoistenej pacientky alebo vyšetrenie,
  ktoré nehradí zdravotná poisťovňa………………………………………………………………………………………. 3,00 €
  Sono vyšetrenie abdominálnou sondou, nepoistenej pacientky
  alebo vyšetrenie, ktoré nehradí zdravotná poisťovňa………………………………………………………………. 2,00 €
  Sono kontrola po odmietnutí hospitalizácie…………………………………………………………………………. 3,00 €
  HAK, ordinácia a poradenstvo……………………………………………………………………………………………… 1,00 €
  Posun menzes…………………………………………………………………………………………………………………….. 1,00 €
  IUD – zavedenie…………………………………………………………………………………………………………………. 20,00 €
  IUD – odstránenie……………………………………………………………………………………………………………….. 2,00 €
  HAK implantát – zavedenie………………………………………………………………………………………………… 10,00 €
  HAK implantát – odstránenie……………………………………………………………………………………………… 10,00 €
  UPT – vyšetrenie, odbery a žiadosť…………………………………………………………………………………….. 30,00 €
  Cytológia krčka maternice – nehradená ZP…………………………………………………………………………. 10,00 €
  LBC cytológia……………………………………………………………………………………………………………………. 25,00 €
  Kultivácia z pošvy na vlastnú žiadosť…………………………………………………………………………………… 2,00 €
  Odber krvi na vlastnú žiadosť……………………………………………………………………………………………… 2,00 €
  Sedimentácia na vlastnú žiadosť…………………………………………………………………………………………. 2,00 €
  Odber HPV na vlastnú žiadosť……………………………………………………………………………………………… 2,00 €
  Vyšetrenie nepoistenej pacientky / okrem akútneho………………………………………………………….. 20,00 €
  Preventívna prehliadka nepoistenej a nepríslušnej  pacientky……………………………………………. 30,00 €
  Konzultácia nepoistenej a nepríslušnej pacientky………………………………………………………………… 5,00 €
  Odstránenie polypu krčka maternice alebo z pošvy…………………………………………………………….. 10,00 €
  Ošetrenie gynekologického abscesu…………………………………………………………………………………… 10,00 €
   
   
   
   
   
   
   
   
 • Administratívne výkony a iné nadštandartné služby

   

  Potvrdenie o zdravotnom stave ( zamestnanie, poisťovňa …)……………………………………………………. 10,00 €
  Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť  do 14 dní……………………………………………….. 10,00 €
  Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť  do 24 hodín……………………………………………. 20,00 €
  Vypísanie žiadosti na sterilizáciu…………………………………………………………………………………………….     3,00 €
  Overenie a kopírovanie nálezu -1 strana……………………………………………………………………………………  1,00 €
  Opakované vystavenie tehotenskej knižky, žiadaniek, výmenného lístka a podobne  pre stratu….. 1,00 €
  Oznámenie výsledkov cez SMS alebo e-mail, na vyžiadanie klientky……………………………………………. 1,00 €
  Prezúvky – papučky na jedno použitie (na vyžiadanie klientky)…………………………………………………..  2,00 €
  Prezúvky –návleky  na jedno použitie (na vyžiadanie klientky)……………………………………………………  0,80 €
  Použitie jednorazových plastových spekúl (na vyžiadanie klientky)…………………………………………….  1,00 €
 • Posúdenie spôsobilosti na pracovný výkon alebo vyšetrenie na vlastnú žiadosť pacientky bez zdravotnej indikácie, prevencie, plánovanej kontroly alebo akútneho stavu

   

  Prehliadka a vyšetrenie za účelom spôsobilosti na prácu, školu……………………………………. 10,00 €
  Potvrdenie o spôsobilosti na prácu alebo iný výkon činnosti, na základe dokumentácie…… 5,00 €

 Zoznam zdravotných výkonov a služieb hradených  zdravotnou poisťovňou, pri ktorých  nie je možné požadovať úhradu. 

 
 • Cenník

   

  Komplexná preventívna prehliadka v intervale 1x ročne, vrátane ultrazvukového vyšetrenia malej panvy (pre klientky so zdravotným poistením, registrované v našej ambulancii)
   
  Preventívna starostlivosť v gravidite v doporučených intervaloch, vrátane ultrazvukového vyšetrenia tehotnej v 10.-12., 19.-20.-21., 30.32.-34. týždni – 3x počas gravidity
   
  Gynekologické vyšetrenie registrovanej klientky so zdravotnou indikáciou

Zdravotný obvod podľa ulíc, ktorý sme povinný vziať !!!

Samozrejme vezmeme aj piacientov z iných obvodov.

Zdravotný obvod MUDr . Andrea Žideková

Alexandra Kubíniho

Cesta gen. P. Kunu

Brezie

Brezovec

Demänová – ulice: Daniela Šlachtu, Akademická ulica, Do doliny

Druhá

Dudu

Hlavná

Hore dielom /Ploštín/

Chrenoviská

Igora Rumanského

Kamenné pole

Krajná

Krátka

Lúky /časť staré mesto/

Malé Pole

Martina Martinčeka

Mládeže

Mojšova ulica /Vitálišovce/

Nad brezím

Na kút

Námestie Žiadosti slovenského národa

Obrcianova

Pod cestou

Pod Čerencom

Pod horou

Podsádočné

Poľná

Prvá

Rachmaninovo námestie

Rovná

Sadová

Slnečná

Sone Kovačevičovej (časť Palúdzka)

Stojšova

Stráne

Tretia

Trstice

Veľké Lúky

Vrchhrádok

Za pastierňou

Za poštou/časť Ondrašová/

Za školou

Za uliciou

Za vodou

Pod hájom