Ako ambulantný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti máme uzavreté zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami:

VŠEOBECNÁ zdravotná poisťovňa a.s.,

DÔVERA zdravotná poisťovňa a.s.,

UNION zdravotná poisťovňa a.s.,