Covid 19 a tehotnosť

Zdielaj

Najnovšie poznatky: tehotenstvo a koronavírus

Dovoľte mi priblížiť vám niekoľko základných a najnovších poznatkov, ktoré publikovala renomovaná spoločnosť Royal College of Obstetrician and Gynaecologists a tiež ministerstva zdravotníctva na tému koronavírus a tehotenstvo. 

Zatiaľ nebolo potvrdené, že by na tehotných ženách koronavírus zanechal vážnejšie následky. Väčšia časť tehotných má len malé alebo mierne „chrípkové“ symptómy. Vážne symptómy ako pneumónia (zápal pľúc) sa vyskytujú hlavne u starších ľudí, u ľudí s oslabeným imunitným systémom alebo s dlhodobými zdravotnými problémami. Materské úmrtia v dôsledku infekcie koronavírusom zatiaľ neboli zaznamenané.

Momentálne nie sú dôkazy, ktoré by ukazovali na zvýšené riziko spontánneho potratu alebo prenosu infekcie z matky na plod. Tiež je nepravdepodobné, že vírus spôsobí abnormality plodu. Uvádza sa riziko predčasného pôrodu alebo horšej popôrodnej adaptácie novorodenca. Stále však nie  je jasné, či bol predčasný pôrod spôsobený koronavírusom alebo to bolo rozhodnutie v dôsledku zlého klinického stavu matky. Tieto informácie sú z Číny.

Dôležitá ostáva aj pre tehotné ženy hygiena – správne umývanie rúk, nosenie ochranného rúška, dodržiavanie odstupov aspoň 2 m. Je nutné obmedziť podávanie rúk, bozkávanie  sa pri pozdrave so známymi, návštevy  nákupných centier a miest s množstvom ľudí .Treba dodržiavať pitný režim a dostatočný prísun vitamínov! V auguste 2020 bola v American Journal of Perinatology uverejnená analýza štúdií, kde sa sledoval vplyv nosenia respirátora N95 na priebeh tehotenstva . Tento  výrazne viac vplýva na pohodu dýchania ako obyčajné rúško, pretože je hrubší a je bez filtra . Sledovali sa zmeny pulzu matky, saturácie kyslíkom aj zmeny oziev plodu – presnejšie  kardiotokografickej krivky. Neboli zistené žiadne podstatné zmeny a nosenie respirátora v tehotnosti sa považuje za bezpečné.

Ak ste sa ocitli v domácej karanténe, telefonicky alebo mailom kontaktujte svojho gynekológa/pôrodníka a informujte ho, že ste v domácej karanténe pre  infekciu koronavírusom a poraďte sa ohľadne nasledujúcej prenatálnej poradne. Prenatálna poradňa sa odloží až na obdobie po domácej karanténe. V prípade, že máte vážne problémy a je nutné vyšetrenie, je dôležité dodržať všetky opatrenia zamedzujúce prenosu infekcie – návšteva gynekológa v dohodnutom čase, nosenie ochranných pomôcok, a tak zamedziť prenosu infekcie na druhých pacientov a personál .

Aktuálne sa predpokladá kontrola v poradni  14 dní po vyliečení, alebo skôr, avšak pri negatívnom teste. Tento interval sa mení podľa aktuálneho klinického stavu . Ak je nutné  počas karantény navštíviť nemocnicu, tehotné by mali použiť vlastné auto  ak to nie je možné, pri transporte sanitkou ihneď  informovať posádku a predtým dispečing  a už pri príchode informovať nemocničný personál .

Je dôležité rodiť v pôrodnici, kde je možnosť  monitorovania zdravotného stavu dieťaťa a tiež vášho stavu, prípadne zariadiť napr. saturáciu kyslíkom a pod. Kým nie sú prítomné vážne klinické symptómy , preferuje sa vaginálny pôrod. Ak sa vyskytnú dýchacie ťažkosti a je nutné rýchlo porodiť, je možné, že cisársky rez bude nutný. Nie je potvrdené, že tehotné s  koronavírusom by nemohli mať aplikovanú epidurálnu  analgéziu alebo spinálnu anestéziu. Dieťatko po narodení bude testované na COVID 19.  Po pôrode je možné ostať s bábätkom. Zatiaľ nie sú dôkazy, že vírus môže prejsť do materského mlieka. Predpokladá sa, že jednoznačné benefity dojčenia prevyšujú potenciálne riziká prenosu koronavírusu materským mliekom. Pri dojčení je nevyhnutné dodržať tieto opatrenia:

· dôkladné umývanie rúk predtým ako matka do rúk zoberie novorodenca,  odsávačku mlieka alebo fľašku na mlieko 

· nosenie  ochranného rúška počas dojčenia 

· dodržiavanie  odporúčaní  pri čistení odsávačky mlieka po každom použití.

Tehotné ženy by mal byť v tejto dobe obozretné a dodržovať všetky preventívne opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu.

Zdroj: https://www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/guidelines/coronaviruspregnancy/covid-19-virus-infection-and-pregnancy/,

Ministerstvo zdravotníctva SR: https://www.health.gov.sk/


Zdielaj

Comments are closed.