Recent Posts by MUDr. Andrea Žideková

Vysoký tlak v gravidite

Jedným zo sledovaných parametrov v  poradni u gynekológa počas tehotenstva býva meranie krvného tlaku. V tehotenstve môžu jeho hodnoty mierne kolísať. Významný podiel na zmenách týchto hodnôt má stále sa zvyšujúci objem krvi.     Krvný tlak vypovedá o tlaku, ktorým pôsobí krv na steny ciev, v ktorých koluje. Je to sila, ktorou srdce vháňa krv do celého…
Read more

COVERSAFE

Coversafe, revolučné riešenie antimikrobiálnej ochrany, využívame aj u nás v ambulancii.       Náhodou som sa dozvedela o tejto novinke, ktorá má vzhľadom na súčasnú vážnu epidemiologickú  situáciu zaujala a po preštudovaní materiálov, konzultácii so zamestnancami firmy, som sa rozhodla vylepšiť podľa možností, touto fóliou aj priestory našej ambulancie. Takže okrem pravidelnej dezinfekcie povrchov a  plôch v našej ambulancii,  pravidelnému…
Read more

Covid 19 a tehotnosť

Najnovšie poznatky: tehotenstvo a koronavírus Dovoľte mi priblížiť vám niekoľko základných a najnovších poznatkov, ktoré publikovala renomovaná spoločnosť Royal College of Obstetrician and Gynaecologists a tiež ministerstva zdravotníctva na tému koronavírus a tehotenstvo.  Zatiaľ nebolo potvrdené, že by na tehotných ženách koronavírus zanechal vážnejšie následky. Väčšia časť tehotných má len malé alebo mierne „chrípkové“ symptómy. Vážne symptómy ako…
Read more

Preventívne opatrenia pre COVID – 19 u nás v ambulancii máme na najvyššej úrovni

Vzhľadom k vážnej epidemiologickej situácii v súvislosti s COVID 19, každý z nás chápe nutnosť  dodržiavania odporúčaných preventívnych  opatrení. Rovnako zodpovedne sme pristúpili k tejto skutočnosti aj my v ambulancii. Ako to vyzerá v skutočnosti?      Opatrenia začínajú už pri vstupe do polikliniky, kde nemôžete vstúpiť bez správne nasadeného rúška. Pri hlavnom vchode je dezinfekcia na ruky. Pred našou ambulanciou je nutné dodržiavať 2 m…
Read more

Recent Comments by MUDr. Andrea Žideková

No comments by MUDr. Andrea Žideková yet.