Recent Posts by MUDr. Andrea Žideková

Preventívne prehliadky sú východiskom pre vaše budúce zdravie

Preventívna prehliadka predstavuje komplexné gynekologické vyšetrenie, ktoré je zamerané na vyhľadávanie a včasnú diagnostiku organických a funkčných porúch ženských pohlavných orgánov. Na takúto prehliadku má nárok každá žena raz za rok po 18. roku života alebo od prvého tehotenstva.  Dôležitou súčasťou vyšetrenia je dôkladná anamnéza. Ide o rozhovor, pri ktorom lekár dáva otázky na vážne ochorenia v rodine, vaše ochorenia…
Read more

Vitajte u nás. Prečo zmena?

Pracovala som 15 rokov v nemocnici a takmer 10  rokov ako zamestnanec v súkromnej ambulancii.  Rok 2020 môžem však nazvať prelomový. Už dlhšie som cítila, že potrebujem zmenu.  Potrebujem ísť ďalej a veľa vecí robiť tak, ako uznám za vhodné a správne. Pravdaže tak, aby to bolo, ako sa v medicíne povie lege artis. To znamená, aby sa ženy cítili v ambulancii dobre, aby…
Read more

Recent Comments by MUDr. Andrea Žideková

No comments by MUDr. Andrea Žideková yet.